Thursday, 8 March 2012

8. mars


The Most Astounding Fact from Max Schlickenmeyer on Vimeo.

passende med denne på kvinnedagen, synes jeg. vi er alle stjernestøv, folkens. vi mennesker.

No comments: