Tuesday, 22 January 2013

i need these in my life

asos, £40

de er så fine at det ikke er klokt engang. disse i april med solbrune ben og så senere om sommern. det har jeg ingen problem med å forestille meg. 

No comments: